Kontakt i nr konta


prezes Leszek Jabczyński 604453270

z-ca prezesa ds.sportu Józef Zaborowski 607219959

skarbnik Arkadiusz Pawłowski 663310213

nr konta.22 9550 0003 2001 0072 9291 0001