Władze


Prezes-Leszek Jabczyński

    


                

                 

Z-ca Prezesa ds.sportu-Józef Zaborowski

 

Z-ca Prezesa- Wojciech Szortyka

 

Skarbnik-Arkadiusz Pawłowski                                                       

Gospodarz Klubu-Mariusz Musiałkiewicz

Sekretarz- Krzysztof TuchorskiKomisja rewizyjna

                                                         

Przewodniczący-Norbert Łopuchin

 

                            

          

Zastępca-Wiesław Warczachowski